Bayilik Başvurusunda İstenen Belgeler

GEREKLİ BELGELER

(ŞAHIS)
Vergi Levhası
Kimlik Fotokopisi
İmza Beyanı
Bayilik Sözleşmesi
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Geçerlidir)
İkametgah
Oda Sicil Kaydı

(ŞİRKET)
Vergi Levhası
İmza Sürküsü
Kimlik Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi
Bayilik Sözleşmesi
Faaliyet Belgesi
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Geçerlidir)
İkametgah